НАЧАЛО

НАГРАДИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КОНКУРС „С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА“

На 07.04.2023г бяха връчени наградите на победителите в Общинския конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“. Той се организизира от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” […]

НАЧАЛО

В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „СЪХРАНЯВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНИ ОБИЧАИ И ТРАДИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „СТАРА ПЛАНИНА“, ИЗПЪЛНЯВАН ОТ СНЦ „МИГ – ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА – КОПРЕН-МИДЖУР – ЧИПРОВЦИ, ЧУПРЕНЕ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО И РУЖИНЦИ”, ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, СЪВМЕСТНО С ОБЩИНИТЕ ЧИПРОВЦИ, ЧУПРЕНЕ И РУЖИНЦИ ЩЕ ПОПУЛЯРИЗИРАТ МЕСТНИ ОБРЕДИ И ТРАДИЦИИ. ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЩЕ ПРЕДСТАВИ ТРАДИЦИОННИЯ ОБРЕД „ГОНЕНЕ НА ЗМЕЙ“

В рамките на проекта ще бъдат създадени и три постоянни експозиционни обекта като целта им е популяризиране на местната идентичност. В Георги Дамяново това ще е експозицията ”Лопушанското поречие от […]

НАЧАЛО

ПО „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ ЩЕ СЕ РЕМОНТИРА ПОКРИВА НА ЧИТАЛИЩЕТО И КМЕТСТВОТО В СЕЛО ДЪЛГИ ДЕЛ

Община Георги Дамяново получи финансиране за проекта, с който кандидатства по Проект „Красива България“ 2023 към Министерството на труда и социалната политика. Той е за основен ремонт на покрива на […]

НАЧАЛО

ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Днес, 24.03.2023 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Георги Дамяново се проведе обществено обсъждане на Анализ на потребностите в община Георги Дамяново и Предложение за планирането в […]

НАЧАЛО

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО СПЕЧЕЛИ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО”

Община Георги Дамяново спечели проект BG05SFPR002-2.001-0183 „Грижа в дома в Община Георги Дамяново” по Процедура BG05SFPR002-2.001 “ГРИЖА В ДОМА” по Програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г. На 21 март […]

НАЧАЛО

20 март – Световен ден на оралното здраве

Информационна кампания, посветена на Световния ден на оралното здраве, проведе в основното училище и детската градина Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община […]

НАЧАЛО

БАБА СЕФТОРА ЙОРДАНОВА ОТ СЕЛО ЧЕМИШ ОТБЕЛЯЗВА ДНЕС СВОЯ 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

Своя 90-годишен юбилей посреща днес баба Сефтора от село Чемиш. Юбилярката беше поздравена лично от кмета на община Георги Дамяново Нина Петкова, която в знак на уважение подари на рожденичката […]

НАЧАЛО

КМЕТЪТ НИНА ПЕТКОВА ПОДНЕСЕ ЦВЕТЯ ПРЕД ПАМЕТНАТА ПЛОЧА НА ЩАБС КАПИТАН АНТОН ПЕТРОВИЧ КОЖУХАРСКИ В ГАВРИЛ ГЕНОВО

Днес, когато отбелязваме 145 години от Освобождението на България, кметът на община Георги Дамяново Нина Петкова, жители на село Гаврил Геново и децата от ЦНСТ (Центъра за настаняване от семеен […]