КМЕТЪТ НИНА ПЕТКОВА БЕ ГОСТ НА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО В ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Кметът Нина Петкова бе гост на тържеството по случай патронния празник на Основно училище „Отец Паисий” – с. Георги Дамяново„Радостна съм да ви поздравя с празника на училището. Бъдете здрави […]

ОБСЪДИХА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2022 ГОДИНА

Публично обсъждане на проектобюджета за 2022 година на Община Георги Дамяново се проведе днес в заседателната зала на Общината. На него присъстваха кметът на общината Нина Петкова, секретарят на общината […]

ПРОТОКОЛ ОТ 18.02.2022 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № 26/29.01.2021 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО И ЧЛ.37М, АЛ.1, АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ЗА СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 37И, АЛ. 4 ПО СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

НАЧАЛО

ЗАПОЧВА АСФАЛТИРАНЕТО НА 19 УЛИЦИ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

На 04.03.2022г. в заседателната зала на Община Георги Дамяново бяха съставени протоколи за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура – […]