НАЧАЛО

КМЕТЪТ НИНА ПЕТКОВА ПОЗДРАВИ НАЙ-ДЪЛГОГОДИШНАТА СЕМЕЙНА ДВОЙКА В ОБЩИНАТА

За Деня на християнското семейство кметът на община Георги Дамяново Нина Петкова, секретарят на общината Иван Пешунов и експертът от МКБППМН към общината Нели Иванова посетиха семейството с най-дългогодишен брак […]

НАЧАЛО

НАГРАДИХА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ЕСЕН В МОЕТО РОДНО МЯСТО“

Кметът на община Георги Дамяново Нина Петкова награди победителите в конкурса за детска рисунка на тема „Есен в моето родно място“, организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви […]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ПРОМИЛИТЕ ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА 2023 ГОДИНА В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, До края на текущата година предстои приемането на План-сметка за дейностите по третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване и определяне на размера на […]