ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“- МОНТАНА УВЕДОМЯВА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ МОНТАНА, БОЙЧИНОВЦИ, ЯКИМОВО, ЧИПРОВЦИ И ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ЧЕ РАЗПОЛАГА С ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМИ И НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА (ЗНЗ) ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2020 Г.

За вас работодатели!!! Дирекция „Бюро по труда“- Монтана уведомява работодателите от общините Монтана, Бойчиновци, Якимово, Чипровци и Георги Дамяново, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване […]

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА” О Б Я В А Общинска администрация, община Георги Дамяново обявява прием на заявления за включване в Национална програма „Предоставяне на грижи […]

С ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ В ПГСС „МАРКО МАРКОВ“ С. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ОТБЕЛЯЗАХА ТРИФОН ЗАРЕЗАН И СВЕТИ ВАЛЕНТИН

Под мотото „Бъдете влюбени – безопасно“ доброволци от Младежки съвет по наркотични вещества гр. Монтана, заедно с Виолина Илиева и Петя Кирилова от Превантивно информационен център към Общински съвет по […]

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.12 ОТ 3ЕЕ И ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.63 ОТ ЗЕЕ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.12 ОТ 3ЕЕ И ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.63 ОТ ЗЕЕ

С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПРИЕ БЮДЖЕТ-2020 НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

На редовно заседание на ОбС Георги Дамяново кметът Нина Петкова представи бюджета на общината за 2020 г, който бе приет единодушно от местния парламент. Бюджетът е в размер на 6 […]

В ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ОТБЕЛЯЗАХА ПРАЗНИКА ТРИФОН ЗАРЕЗАН

По стара традиция на 14 февруари в село Георги Дамяново празнуваха деня на лозарите и винарите Трифон Зарезан. Празникът бе отбелязан от местни самодейци, служители на читалището и Общинска администрация, […]

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗАКУПИ С КАПИТАЛОВИ СРЕДСТВА МИНИ РОТОРЕН СНЕГОРИН

С капиталови средства Общината закупи мини роторен снегорин за нуждите на Общинския център. С новата техника ще бъдат почиствани тротоарите пред училището, детската градина, центъра на селото и други места […]