СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ НА НОВ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК НА С. ЕЛОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ СЧИТАНО ОТ 01.02.2021 Г. ЩЕ БЪДЕ НАЗНАЧЕН НОВ КМЕТСКИ НАМЕСТНИК В С. ЕЛОВИЦА – ЙОРДАНКА ЦВЕТКОВА МЛАДЕНОВА ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА 0879374794 И РАБОТНО […]

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.12 ОТ 3ЕЕ И ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.63 ОТ ЗЕЕ ЗА 2020 ГОДИНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛННИЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА (ОПНИЕВИБГ) НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА 2020 ГОДИНА

ДНЕС БЕ ИЗТЕГЛЕНА ТОМБОЛАТА С НАГРАДИ ЗА НАЙ-ИЗРЯДНИТЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Днес, 08 януари, в присъствието на нотариус Валери Тодорова и комисия, назначена със Заповед № 353/31.12.2020 г. на Кмета на Община Георги Дамяново бе изтеглен жребият в томболата за изрядни  […]

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ЧЕСТИТО БОГОЯВЛЕНИЕ!

През първата седмица на месец януари отбелязваме два от най-почитаните християнски празници – Йордановден (Богоявление) – 6 януари  и Ивановден – 7 януари (почитане на Св. Йоан Кръстител). Пожелавам на […]