ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ОТНОСНО ОТКРИВАНЕ НА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО”

От април 2021 г. в Община Георги Дамяново стартира нова социална услуга „Патронажна грижа + в община Георги Дамяново”, която ще обхваща следните дейности: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални […]

САНКЦИОНИРАТ ЗА КАЛ ПО ПЪТИЩАТА ОТ ЗЕМЕДЕЛСКА И ДРУГА ТЕХНИКА

Във връзка с извършването на селскостопански дейности, зачестяват случаите на пренасяне на земна маса (кал) от прилежащите ниви върху пътните настилки на пътищата от републиканската и общинска пътна мрежа на […]