КМЕТЪТ НИНА ПЕТКОВА НАГРАДИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЕТСКА КОЛЕДНА РИСУНКА

Кметът на община Георги Дамяново Нина Петкова  поздрави победителите в конкурса за детска Коледна и Новогодишна  рисунка, организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни […]

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПОЛУЧИХА ЛАПТОПИ КАТО КОЛЕДЕН ПОДАРЪК

Общо 6 преносими компютри получиха учениците от Основно училище „Отец Паисий” в Георги Дамяново. Дарението е от „Информационно обслужване” АД. Кметът на общината Нина Петкова лично присъства при раздаването  на […]

ДЕЦАТА ОТ ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ПОДАРИХА КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНАТА

Децата от ЦНСТ – Гаврил Геново донесоха красиви ръчно изработени коледни и новогодишни  картички от децата в центъра, които подариха  на кмета на Общината Нина Петкова и зам.кмета Радослав Найденов. […]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ПРОМИЛИТЕ ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА 2022 ГОДИНА В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, До края на текущата година предстои приемането на План-сметка за дейностите по третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване и определяне на размера на […]