НАЧАЛО

ПЪРВА ОБРАБОТКА НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ ПРОТИВ КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА, ЧЕ В ПЕРИОДА 20 – 21 ЮНИ 2024 г. ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПЪРВА ОБРАБОТКА НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ ПРОТИВ КЪРЛЕЖИ […]

НАЧАЛО

ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ ЩЕ СЕ РЕМОНТИРА ПОКРИВА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Община Георги Дамяново получи финансиране за проект, с който кандидатства по Проект „Красива България“ 2024г. към Министерството на труда и социалната политика. Той е за „Текущ ремонт на покрива на […]

НАЧАЛО

СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ОРГАНИЗИРА МКБППМН КЪМ ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, съвместно с ръководството на ОУ „Отец Паисий“ организира състезание по Безопасност на движението по пътищата, което се проведе в […]