НАЧАЛО

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО СПЕЧЕЛИ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО”

Община Георги Дамяново спечели проект BG05SFPR002-2.001-0183 „Грижа в дома в Община Георги Дамяново” по Процедура BG05SFPR002-2.001 “ГРИЖА В ДОМА” по Програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г. На 21 март […]

НАЧАЛО

20 март – Световен ден на оралното здраве

Информационна кампания, посветена на Световния ден на оралното здраве, проведе в основното училище и детската градина Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община […]

НАЧАЛО

БАБА СЕФТОРА ЙОРДАНОВА ОТ СЕЛО ЧЕМИШ ОТБЕЛЯЗВА ДНЕС СВОЯ 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

Своя 90-годишен юбилей посреща днес баба Сефтора от село Чемиш. Юбилярката беше поздравена лично от кмета на община Георги Дамяново Нина Петкова, която в знак на уважение подари на рожденичката […]

НАЧАЛО

КМЕТЪТ НИНА ПЕТКОВА ПОДНЕСЕ ЦВЕТЯ ПРЕД ПАМЕТНАТА ПЛОЧА НА ЩАБС КАПИТАН АНТОН ПЕТРОВИЧ КОЖУХАРСКИ В ГАВРИЛ ГЕНОВО

Днес, когато отбелязваме 145 години от Освобождението на България, кметът на община Георги Дамяново Нина Петкова, жители на село Гаврил Геново и децата от ЦНСТ (Центъра за настаняване от семеен […]

НАЧАЛО

ПОЗДРАВ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПО СЛУЧАЙ 3 МАРТ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, Днес, когато честваме 145 години от Освобождението на България, ние отново преоткриваме и преосмисляме свободата като ценност. За нас, българите, тя е символ на […]

НАЧАЛО

ДЕЦА ВЪРЗАХА МАРТЕНИЧКИ ЗА ЗДРАВЕ НА КМЕТА И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНАТА

С пожелание за здраве деца от Основно училище „Отец Паисий” в Георги Дамяново поздравиха кмета Нина Петкова и служителите в общинската администрация за Баба Марта днес. Момчетата и момичетата им […]

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община […]

НАЧАЛО

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

С поход до Лопушанския манастир „Св. Йоан Предтеча”, ученици и учители от Основно училище „Отец Паисий”- с. Георги Дамяново се включиха в отбелязването на Световният ден за борба с тормоза […]