ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – МОНТАНА ИНФОРМИРА ВИПУСКНИЦИТЕ НА СРЕДНИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ МОНТАНА, ЧЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО OБЯВЯВА ПРИЕМ НА КУРСАНТИ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗOВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – МОНТАНА ИНФОРМИРА ВИПУСКНИЦИТЕ НА СРЕДНИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ МОНТАНА, ЧЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО OБЯВЯВА ПРИЕМ НА КУРСАНТИ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗOВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

НАЧАЛО

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО НАЛАГА ВРЕМЕНЕН ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕЖИМ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ ЗАРАДИ ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ТОКА

На основание Заповед № 18 от 17.01.2022 г. на кмета на Община Георги Дамяново Нина Петкова относно драстичното повишение на електроенергията и наложеното предприемане на мерки за справяне с възникналата […]