ОДОБРЕН Е ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+

С Решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. е одобрено проектно предложение на Община Георги Дамяново за финансиране по процедура […]

ОБЯВА № ОХ-1013 НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПРИ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА ОТНОСНО ОБЯВЕНИ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ И ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОСВОБОДЕНИ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ!!! АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА, ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”- МОНТАНА УВЕДОМЯВА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ МОНТАНА, БОЙЧИНОВЦИ, ЯКИМОВО, ЧИПРОВЦИ И ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ЧЕ РАЗПОЛАГА С ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМИ И НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ ПО ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА (ЗНЗ) ПРЕЗ М. МАРТ 2021 Г.

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА ПЕРИОДА 15.03 – 19.03.2021 Г.

„ЧЕЗ Разпределение България” АД уведомява жителите на община Георги Дамяново, че поради планиран ремонт на трафопост, ЕП Соточино 20кV, участък ТП №4 Георги Дамяново електрозахранването ще бъде прекъснато на 17.03.2021г. […]