НА ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГЕОРГИ ДАМЯНОВО БЯХА НАГРАДЕНИ ПЪРВИТЕ ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНАТА

На 21 септември в къщата-музей „Георги Дамянов“ в с. Георги Дамяново се проведе тържествената сесия на Общинския съвет по случай празника на община Георги Дамяново, който по традиция се отбелязва […]

ОТКРИТА ПРИЕМНА ОРГАНИЗИРА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – МОНТАНА

На 29 септември 2020 г. (вторник) от 10:00 часа пред сградата на Община Георги Дамяново,  Областен информационен център – Монтана ще проведе открита приемна. Потенциалните бенефициенти ще могат да зададат […]

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПОДПИСА АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР № BG06RDNP001-7.001-0044-C01 от 31.08.2020 г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПОДПИСА АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР  № BG06RDNP001-7.001-0044-C01 от 31.08.2020 г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ […]