ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! ПЛАНИРАНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА 24.06.2021Г.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ и Общинска администрация Георги Дамяново уведомяват жителите на общината, че на 24.06.2021г. в населените места с.Гаврил Геново, с.Георги Дамяново, с.Меляне, с.Помеждин, с.Еловица, с.Главановци, с.Копиловци, с.Говежда, с.Дълги дел […]

ВТОРА ОБРАБОТКА НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ ПРОТИВ КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА, ЧЕ В ПЕРИОДА 16 – 18 Юни 2021г. ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ВТОРА ОБРАБОТКА НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ ПРОТИВ КЪРЛЕЖИ И […]

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! ПЛАНИРАНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА 18.06.2021Г.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ и Общинска администрация Георги Дамяново уведомяват жителите на общината, че на 18.06.2021г. в населените места с.Гаврил Геново, с.Георги Дамяново, с.Меляне, с.Помеждин, с.Еловица, с.Главановци, с.Копиловци, с.Говежда, с.Дълги дел […]

О Б Я В Л Е Н И Е

Уважаеми жители на община Георги Дамяново, Ръководството на Община Георги Дамяново подема инициатива, заимствана от добрите примери в миналото, наречена „Образцов дом”. Идеята на инициативата е да се стимулира населението […]

1 ЮНИ – ДЕН НА ДЕТЕТО

По повод 1юни – Международния ден на детето в двора на ОУ „Отец Паисий“ с. Георги Дамяново децата рисуваха рисунки на асфалт на тема „Ваканция, здравей“. В рисуването се включиха […]