НАЧАЛО

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО“

На 11 септември 2023 г., с подписването на Административен договор № BG05SFPR002-2.003-0137-C01 между община Георги Дамяново и Министерството на труда и социалната политика, стартира изпълнението на проект „Бъдеще за децата […]