С РЕШЕНИЕ № 147-МИ ОТ 11.11. 2020 Г. ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ОИК) В ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ОТСТРАНЯВА ПРАВОМОЩИЯТА НА

общинския съветник Георги Руменов Маринов от листата на местна коалиция „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ (НОВА АЛТЕРНАТИВА). Причината за отстраняването му е отсъствия по неуважителни причини в три поредни заседания на ОбС. […]

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ИМА ГОТОВНОСТ ДА ПОСРЕЩНЕ ЗИМАТА

Първа работна среща във връзка с подготовката за зимата и зимното поддържане  през сезон 2020/2021 година се проведе в Община Георги Дамяново. На срещата присъстваха кметове и кметски наместници на […]

ОФИЦИАЛНО НАПРАВИХА ПЪРВА КОПКА НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБЩИНИТЕ ЧИПРОВЦИ И ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Днес, 07.12.2020 г. официално бе направена  първа копка по Проект № BG 16М1ОР002-2.005-0015 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталация за разделно събиране на  зелени и/или биоразградими отпадъци”, на конкретен бенефициент […]