САНКЦИОНИРАТ ЗА КАЛ ПО ПЪТИЩАТА ОТ ЗЕМЕДЕЛСКА И ДРУГА ТЕХНИКА

Във връзка с извършването на селскостопански дейности, зачестяват случаите на пренасяне на земна маса (кал) от прилежащите ниви върху пътните настилки на пътищата от републиканската и общинска пътна мрежа на […]

ОДОБРЕН Е ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+

С Решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. е одобрено проектно предложение на Община Георги Дамяново за финансиране по процедура […]

ОБЯВА № ОХ-1013 НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПРИ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА ОТНОСНО ОБЯВЕНИ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ И ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОСВОБОДЕНИ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА