СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ НА: ПРОЕКТ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА (СОЗ) ОКОЛО КАПТИРАН ИЗВОР „КИ 1 РИКОШКО – ВИК МОНТАНА – КАМЕННА РИКСА”, НАХОДЯЩ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 35871.190.3 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА СЕЛО КАМЕННА РИКСА, ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ОБЛАСТ МОНТАНА.

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ИЗПЪЛНЯВА ДОГОВОР ОТ 11.07.2022 Г. ПО ПРОЕКТ: „ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩО РАБОТНО МЯСТО В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО – СОЦИАЛНО АНГАЖИРАН РАБОТОДАТЕЛ”.

Проектът се финансира от Министерство на труда и социалната политика, чрез Агенция за хора с увреждания по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.

НАЧАЛО

ВТОРА ОБРАБОТКА СРЕЩУ КОМАРИ  С НАЗЕМНА ТЕХНИКА

ВТОРА ОБРАБОТКА СРЕЩУ КОМАРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА, ЧЕ НА 12.07.2022 Г. (ВТОРНИК) ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ВТОРА ОБРАБОТКА СРЕЩУ КОМАРИ С НАЗЕМНА ТЕХНИКА – НАЧАЛЕН ЧАС […]

НАЧАЛО

ОБЩИНАРИ ЗАСАДИХА НОВИ ДРЪВЧЕТА ВЪВ ВИДЛИЦА И ГЛАВАНОВЦИ

Нови 35 млади фиданки от различни видове засадиха на детските площадки в селата Видлица и Главановци кметът на община Георги Дамяново Нина Петкова, зам. кметът Радослав Найденов и служители на […]

НАЧАЛО

ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ БЪЛХИ, КЪРЛЕЖИ И КОМАРИ!!!

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА, ЧЕ В ПЕРИОДА 27.06.2022г.-28.06.2022г. ЩЕ СЕ ИЗВЪРШАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: ВТОРА ОБРАБОТКА НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ, ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ, ПАРКОВЕ, АЛЕИ И ДР. ПРОТИВ […]