ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА ПРЕГЛЕДА НА ВОЕННИТЕ ДУХОВИ ОРКЕСТРИ И ДУХОВИ ОРКЕСТРИ „КАП. КАМЕН ЛУКОВ ПЕЙНСКИ” ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В КОПИЛОВЦИ

Първото издание на Прегледа на военните духови оркестри и духови оркестри от Северозападна България „кап. Камен Луков Пейнски” ще се състои в с. Копиловци на 2 септември от 18.30 ч. […]

НАЧАЛО

ТРИ ЗЛАТНИ МЕДАЛА И ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО В КОПРИВЩИЦА

Три състава от община Георги Дамяново се представиха достойно в Дванадесетото издание на Националния събор на българското народно творчество в Копривщица. Фолклорна група „Лопушанка” при НЧ „Трудолюбие 1899” с. Георги […]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ НА: ПРОЕКТ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА (СОЗ) ОКОЛО КАПТИРАН ИЗВОР „КИ 1 РИКОШКО – ВИК МОНТАНА – КАМЕННА РИКСА”, НАХОДЯЩ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 35871.190.3 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА СЕЛО КАМЕННА РИКСА, ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ОБЛАСТ МОНТАНА.