ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ОТНОСНО ОТКРИВАНЕ НА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО”

От април 2021 г. в Община Георги Дамяново стартира нова социална услуга „Патронажна грижа + в община Георги Дамяново”, която ще обхваща следните дейности: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства).

„Патронажната грижа“ ще осигури здравна, социална и психологическа подкрепа на минимум 19 лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Териториално ще бъдат обхванати 13 населени места. Продължителността на услугата ще бъде за период от 12 м. Всеки потребител ще получава здравно-социална грижа до 2 часа на ден. „Патронажната грижа“ ще интегрира комплекс от услуги като помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.); медицински услуги, които не се предоставят по НЗОК в домашна среда като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; психологическа подкрепа с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите). Дейността ще усъвършенства и подобри достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от включване в институционален тип грижи, както и са изложени на риск от заразяване с COVID-19.

Почасова помощ в домашна среда ще се ползва от 19 броя потребители от община Георги Дамяново, съобразно от индивидуалните им потребности, като грижата за техните нужди ще се полага от 4 броя „Домашни патронажни помощници”.

Целевите групи за ползване на социалната услуга „Патронажна грижа + в община Георги Дамяново” са:

  1. Лица с трайни увреждания.
  2. Лица над 54 годишна възраст в невъзможност за самообслужване.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Патронажна грижа + в община Георги Дамяново” ще бъдат сключени трудови договори  на 4 часа, като един „Домашен патронажен помощник” ще предоставя подкрепа на няколко потребителя.

Документи от кандидат-потребителите и за длъжността „Домашен патронажен помощник” ще се приемат от 12.04.2021 г. до 26.04.2021 г. в сградата на Общинска  администрация Георги Дамяново и в кметствата по населени места – всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 12:30 часа до 16:30 часа. За допълнителна информация тел: 09551/2220

About Администратор

Вашият коментар