Проекти на наредби и правилници

12-03-2024г. О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Вторник, 12 март 2024 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Георги Дамяново на интернет страницата на общината, да направят своите предложения и да изразят становища по проекта на изменение и допълнение.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 12 март 2024 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 12 април 2024 г.

Прикачени файлове:

12-03-2024г. О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Вторник,12 март 2024 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на изменение и допълнение на интернет страницата на Община Георги Дамяново да направят своите предложения и да изразят становища по проекта на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Георги Дамяново.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 12.03.2024 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 12.04.2024 г.

Прикачени файлове:

15-01-2024г. О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ НА НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Четвъртък, 15 януари 2024 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Георги Дамяново на интернет страницата на общината, да направят своите предложения и да изразят становища по проекта на изменение и допълнение.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 15 януари 2024 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 15 февруари 2024 г.

Прикачени файлове:

10-08-2023г. О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ НА НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА, КРИТЕРИИТЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Четвъртък, 10 август 2023 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването на настоящия проект на изменение и допълнение на Наредбата за реда, критериите и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Георги Дамяново на интернет страницата на общината, да направят своите предложения и да изразят становища по проекта на изменение и допълнение. Изменението се отнася за изменение на чл. 22 а.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 10 август 2023 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 24 август 2023 г.

Прикачени файлове:

07-06-2023г. О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ НА НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА, КРИТЕРИИТЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Сряда, 7 юни 2023 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на изменение и допълнение на Наредбата за реда, критериите и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Георги Дамяново на интернет страницата на общината, да направят своите предложения и да изразят становища по проекта на изменение и допълнение. Изменението се отнася за отменяне на чл. 22 и приемане на нов чл. 22 а.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 7 юни 2023 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 7 юли 2023 г.

Прикачени файлове:

27-01-2023г. О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ НА НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Петък, 27 януари 2023 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на изменение и допълнение на Наредбата  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Георги Дамяново на интернет страницата на общината, да направят своите предложения и да изразят становища по проекта на изменение и допълнение.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 27 януари 2023 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 27 февруари 2023 г.

Прикачени файлове:

18-07-2022г. О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА БОРБА С КЪРЛЕЖИТЕ И КОМАРИТЕ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА ПЕРИОД 2022 -2025 г.

Понеделник, 18 юли 2022 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Георги Дамяново да направят своите предложения и да изразят становища по проекта на ПРОГРАМА ЗА БОРБА С КЪРЛЕЖИТЕ И КОМАРИТЕ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА ПЕРИОД 2022 -2025 г. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Георги Дамяново – с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: kmet@gd3470.egov.bg

Дата на откриване: 18.07.2022 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 18.08.2022 г.

Прикачени файлове:

24-03-2022г. ОБЯВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НАНАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Четвъртък,24 март 2022 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Георги Дамяново да направят своите предложения и да изразят становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци територията на община Георги Дамяново, приета от Общински съвет Георги Дамяново с Решение № 36/29.02.2008 г.  Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: kmet@gd3470.egov.bg

Дата на откриване: 25.03.2022 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 25.04.2022 г.

Прикачени файлове:

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НАНАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Четвъртък,24 март 2022 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Георги Дамяново да направят своите предложения и да изразят становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци територията на община Георги Дамяново, приета от Общински съвет Георги Дамяново с Решение № 36/29.02.2008 г.  Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: kmet@gd3470.egov.bg

Дата на откриване: 25.03.2022 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 25.04.2022 г.

Прикачени файлове:

 1. МОТИВИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

11-02-2022г. ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА ПЕРИОД 2021 – 2028 Г.

(Съгласно изискванията на чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн. ДВ. бр.57 от 2 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., попр. ДВ. бр.8 от 23 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г., изм. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г.


Обобщената справка, включва анализ на:
• съответствието на програмата с основните резултати и препоръки от Решението по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията, включени в Решението по ЕО;
• съответствието на програмата с обоснованата в Решението по ЕО алтернатива по чл. 26, ал.2, т.6 от Наредбата за ЕО;
• степента, в която мерките по чл.26, ал.2, т.7 и 8 от Наредбата за ЕО са предвидени в програмата.

 1. Съответствие на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Георги Дамяново (ПУО) за периода 2021-2028г. с основните резултати и препоръки от Решение №МО 4 – ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО
  ПУО съответства със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците, за период, който съвпада с периода на действието му, както и с основните резултати и препоръки от Решение №МО 4 – ЕО/2022 г. При изпълнение на описаните в настоящия документ мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия от ПУО 2021-2028 г не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
 2. Съответствие на ПУО 2021-2028г. с обоснованата в Решението по ЕО алтернатива по чл. 26, ал.2, т.6 от Наредбата за ЕО

ПУО на Община Георги Дамяново обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на общината, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него, а именно дейностите свързани със събиране, транспортиране, третиране, оползотворяване и контролиране на битовите отпадъци и всички останали специфични отпадъчни потоци в община Георги Дамяново. Въз основа на анализа на съществуващото състояние по управление на отпадъците в общината и направените изводи и препоръките са определени три основни стратегически цели със съответните програми и подпрограми към тях:
Стратегическа цел: 1 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване:
Програма за предотвратяване на образуването на отпадъци.
Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци. Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането на отпадъци:
Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци.
Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци й отпадъци от разрушаване на сгради.
Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.
Подпрограмата управление на опаковките и отпадъците от опаковки.
Стратегическа цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци:
Програма за намаляване на количествата и риска от депонираните битови отпадъци;
Стратегическите цели на ПУО са определени въз основа на целите на националната политика за управление на отпадъците и ефективно използване на ресурсите, както и направените изводи и препоръки от анализа на текущото състояние при управление на отпадъците, на територията на общината, прогнозите за образуваните отпадъци за периода на програмата и SWOT анализа.

 1. Степента, в която мерките по чл.26, ал.2, т.7 и 8 от Наредбата за ЕО са предвидени в ПУО 2021-2028 г.
  Окончателният проект на ПУО 2021-2028 е съобразен с допълнителното условие в Решение №МО 4 – ЕО/2022 г., като е добавен склада за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна защита, находящ се в землището на с. Гаврил Геново.
  Уведомяваме Ви, че ще бъде изпълнено и другото условие в Решението по ЕО и плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения, произтичащи от ПУО на община Георги Дамяново за периода 2021 – 2028 г., попадащи в обхвата на Приложение 1 и/или Приложение 2 от ЗООС или извън тях, но попадащи под разпоредбите на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие, ще подлежат на оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони и ще бъдат одобрени само след положително решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС и при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките разписани в решението/становището.
  1. Мерки за наблюдение и контрол при прилагане на ПУО 2021-2028 г.
   Контролът върху изпълнението на Програмата за управление на отпадъците ще се осъществява от Общинския съвет. Кметът на общината информира ежегодно общинския съвет и обществеността за изпълнението на програмата през предходната календарна година. За целта той изготвя „Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците през …. г.” Отчетът се представя в срок до 31 март, като копие от отчета се изпраща на РИОСВ – Монтана.
   Целта на отчета за изпълнение на програмата през предходната календарна година е да се проследи напредъкът при изпълнението и да се идентифицират необходимите промени или адаптиране на програмата за текущата година.
   При констатирани неблагоприятни последствия върху околната среда и/или човешкото здраве ще се предложат и предприемат своевременни мерки за възможното им отстраняване.

01-02-2020г. Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Георги Дамяново 2021 – 2027 г. с раздел „Лечебни растения”

ОБЯВЛЕНИЕ

С настоящото предложение и на основание чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26, ал. 4 от същия закон, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от 01.02.2022 г. до 02.03.2022 включително, да дадат своите предложения, мнения и препоръки по ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА ПЕРИОД 2021 – 2027 г. С РАЗДЕЛ „ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ на адрес: с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета” № 2, Общинска администрация-Георги Дамяново или на e-mail:gd3470@mail.bg

Проекта на програмата може да разгледате в прикачения файл.

10-01-2022 Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Георги Дамяново 2021 – 2028 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

С настоящото предложение и на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26, ал. 4 от същия закон, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от 10.01.2022 г. до 09.02.2022 г. включително, да дадат своите предложения, мнения и препоръки по

ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА ПЕРИОД 2021 – 2028 г.

на адрес: с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета” № 2, Общинска администрация – Георги Дамяново или на e-mail: gd3470@mail.bg

Проекта на програмата може да разгледате в прикачения файл.

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ НА НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Вторник, 2 ноември 2021 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на изменение и допълнение на интернет страницата на Община Георги Дамяново да направят своите предложения и да изразят становища по проекта на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Георги Дамяново.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 02.11.2021 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 02.12.2021 г.

Прикачени файлове:

О Б Я В Л Е Н И Е

НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Петък, 23 април 2021 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Георги Дамяново да направят своите предложения и да изразят становища по проекта на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Георги Дамяново. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 23.04.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Община Георги Дамяново
Дата на приключване: 23.05.2021 г.

Прикачени файлове:

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Сряда, 27 януари 2021 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Георги Дамяново да направят своите предложения и да изразят становища по проекта на Наредбата за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Георги Дамяново. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 27.01.2021 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 27.02.2021 г.

Прикачени файлове:

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ЖИЛИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Сряда, 27  януари 2021 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Георги Дамяново да направят своите предложения и да изразят становища по проекта на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община Георги Дамяново. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 27.01.2021 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 27.02.2021 г.

Прикачени файлове:

ОБЯВЛЕНИЕ

На Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Георги Дамяново

На основание чл. 26, ал. 2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект  на интернет страницата на Община Георги Дамяново да направят своите предложения и да изразят становища по настоящия проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Георги Дамяново.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg 

Дата на откриване: 15.10.2020 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 15.11.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2019 – 2023 година, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

Четвъртък, 15 октомври 2020 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Георги Дамяново и достъпен за разглеждане в деловодството на общината да направят своите предложения и да изразят становища по проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2019 – 2023 година, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Георги Дамяново – с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 15.10.2020 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 15.11.2020 г.

Прикачени файлове:

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ НА  ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Сряда, 29  юли 2020 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Георги Дамяново да направят своите предложения и да изразят становища по проект на Правилник за дейността на Консултативния съвет по туризъм в Община Георги Дамяново.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 29.07.2020 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 18.08.2020 г.

Прикачени файлове:

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ, ОТЛИЧИЯ И ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Сряда,29  юли 2020 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Георги Дамяново да направят своите предложения и да изразят становища по проект на Правилник за дейността на Консултативния съвет по туризъм в Община Георги Дамяново. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 29.07.2020 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 18.08.2020 г.

Прикачени файлове:

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ  И  ОТГЛЕЖДАНЕ 

НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Вторник,21 април 2020 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Георги Дамяново да направят своите предложения и да изразят становища по проекта на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Георги Дамяново. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 21.04.2020 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 21.05.2020 г.

Прикачени файлове:

 1. Мотиви
 2. Проект

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Петък,10 април 2020 г.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Георги Дамяново предоставя възможност на заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Георги Дамяново да направят своите предложения и да изразят становища по проекта на Наредбата за опазване на обществения ред, безопасността на движението и сигурността на гражданите на територията на община Георги Дамяново. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на общината – с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 10.04.2020 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 10.05.2020 г.

Прикачени файлове:

 1. Мотиви
 2. ПРОЕКТ

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Понеделник,10 февруари 2020 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за обсъждане и внасяне на предложения на проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Георги Дамяново. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Георги Дамяново – с. Георги Дамяново, ул.”Единадесета” №2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 10.02.2020 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 10.03.2020 г.

Прикачени файлове:

 1. МОТИВИ
 2. Проект

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ за приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2019 – 2023 година, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

 

Четвъртък, 7 ноември 2019 г.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, за проект за приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Георги Дамяново, мандат 2019 – 2023 година, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.  Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Георги Дамяново – с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 07.11.2019 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 21.11.2019 г.

Прикачени файлове:

 1. Мотиви
 2. Проект

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И  ДОПЪЛНЕНИЕ НА  НАРЕДБАТА ЗА

РЕДА, КРИТЕРИИТЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА

ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Понеделник, 7 януари 2019 г.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, за проект за изменение и допълнение  на Наредбата за реда, критериите и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Георги Дамяново. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Георги Дамяново – с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 07.01.2019 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 21.01.2019 г

Прикачени файлове:

 1. Мотиви
 2. Проект

О Б Я В Л Е Н И Е

НА

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Петък, 21 декември 2018 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за обсъждане и внасяне на предложения на проект за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Георги Дамяново. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Георги Дамяново – с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета“ № 2, както и на следния електронен адрес: gd3470@mail.bg

Дата на откриване: 21.12.2018 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Община Георги Дамяново

Дата на приключване: 20.01.2019 г

Прикачени файлове:

 1. Мотиви
 2. Проект