СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРАСТВАЩАТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ В СТРАНАТА И ОТЧИТАНИТЕ НЕГАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОВИД-19

ВЪВ ВРЪЗКА С НАРАСТВАЩАТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ В СТРАНАТА И ОТЧИТАНИТЕ НЕГАТИВНИ  ТЕНДЕНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОВИД-19 НА ОБЛАСТНО И НАЦИОНАЛНО НИВО, С ЦЕЛ ОВЛАДЯВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ, И НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 63, АЛ.7 ВЪВ ВРЪЗКА С АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО , ЗАПОВЕД №275/30.10.2020 г. НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА, ЗАПОВЕД № РД-010626/27.10.2020 г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО , ЧЛ. 73 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС,

СЕ ЗАБРАНЯВАТ:

ПОСЕЩЕНИЯТА НА ГРАЖДАНИ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДЕЛОВОДСТВОТО – ЦЕНТЪРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ, ПЪРВИ ЕТАЖ

ЗА ВЪПРОСИ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ОБАЖДАНЕТО НА СЛЕДНИЯ ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР: 09551 2220

От ръководството на Общинска администрация Георги Дамяново

About Администратор

Вашият коментар