РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА ДВЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ РАБОТНИ МЕСТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ НА ТРИ ЛИЦА ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО”

На 13.07.2021г.Община Георги Дамяново подписа Договор № 11- НПЗХУ от 13.07.2021 г. по Проект „Приспособяване на две съществуващи работни места и осигуряване на устойчива заетост на три лица от целевата група в община Георги Дамяново”, финансиран от Министерство на труда и социалната политика, чрез Агенция за хора с увреждания по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.

Договорът се сключва за срок от 37 /тридесет и седем/ месеца.
Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора: 16 442.00 лв.

About Администратор

Вашият коментар