ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Днес, 24.03.2023 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Георги Дамяново се проведе обществено обсъждане на Анализ на потребностите в община Георги Дамяново и Предложение за планирането в Община Георги Дамяново на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
Срещата бе открита от кмета на община Георги Дамяново Нина Петкова. Думата бе дадена на Десислава Цветанова- гл. експерт „Хуманитарни дейности“ в Община Георги Дамяново. Тя отговори на поставените й въпроси и представи дейностите, които предстоят да се реализират в сферата на социалните услуги на територията на общината. Стана ясно, че документът ще бъде приет на предстоящото заседание на Общинския съвет.
Дискусия се проведе с участието на членовете на Съвета по въпросите за социални услуги към Общината.

About Администратор

Вашият коментар