ПО „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ ЩЕ СЕ РЕМОНТИРА ПОКРИВА НА ЧИТАЛИЩЕТО И КМЕТСТВОТО В СЕЛО ДЪЛГИ ДЕЛ

Община Георги Дамяново получи финансиране за проекта, с който кандидатства по Проект „Красива България“ 2023 към Министерството на труда и социалната политика. Той е за основен ремонт на покрива на Народно читалище „Напредък-1929 г.” и Кметство село Дълги дел.
Общият бюджет на проекта е в размер на 253 644 лв. с вкл. ДДС, от които 119 213 лв. се финансират от Министерството на труда и социалната политика, а 134 431 лв. се съфинансират от бюджета на Община Георги Дамяново.
Одобреното проектно предложение включва извършване на основен ремонт на покрива на сградата, подменяне на улуците, поставяне на мълниезащита, както и частична смяна на дограмата на читалището и кметството.
Най-късно до средата на 2023 г. трябва да бъде избран изпълнител и да стартира дейността по обекта. Ремонтните дейности са рамките на 4 месеца.

Проект „Красива България“ е част от програмата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната.

About Администратор

Вашият коментар