ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗА 2021 ГОДИНА

С 9 гласа „за” и 2 „въздържал се” от общо 11 присъстващи бюджетът на Община Георги Дамяново за 2021 година беше  приет на редовно заседание на местния парламент. Рамката на основния финансов документ възлиза на  5 379 316 лв. Приходите от делегираните  от държавата дейности са в размер на  3 374 150 лв,

Общо 2 005 116 лв. са предвидени за местни дейности, за текущи ремонтни дейности – 365 617 лв. и капиталови разходи – 604 63лв.

Планираните собствени приходи на Общината се очаква да бъдат 606 500 лв.

Сред основните приоритети са обновяване и развитие на инфраструктурата, социални дейности, грижа за хората и др. „Неотложен е ремонт на покрива на бившето училище в село Говежда.  Сградата се посещава от населението. На първия етаж е пощата и здравната служба. Ще бъде ремонтиран и покрива на Домашният социален патронаж в Дамяново, в който се приготвя храна за около 250 ползватели на социалната услуга „Топъл обяд” и Социален патронаж”, поясни кметът на общината Нина Петкова.

About Администратор

Вашият коментар