ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, Площ – 5, 327 дка.

Площ – 5, 327 дка. ведно с построените в него сгради:

 1. № 14283.500.241.1 Масивна двуетажна сграда – 298 кв.м.
  Предназначение: Училище
  Построена през 1949 г.
 2. № 14283.500.241.4 Масивна едноетажна сграда – 218 кв. м.
  Предназначение: Складово помещение
  Построено през 1967 г.
 3. № 14283.500.241.5 Масивна едноетажна сграда – 67 кв.м.
  Построена през 1967 г.
  Адрес на имота: с. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана,ЕКАТТЕ 14283
  За повече информация – тел: 09551 – 2220/108

About Администратор