В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО СЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА БИЗНЕСА „НОВИТЕ МЕРКИ ПО ВАША МЯРКА”

Днес, 17.08.2020 г., по инициатива на кмета на община Георги Дамяново Нина Петкова, в заседателната зала на Общинска администрация Георги Дамяново се проведе среща във връзка с  националната информационна кампания  за бизнеса „Новите мерки по ваша мярка”на Агенцията по заетостта,  на която бяха обсъдени новите антикризисни мерки, които предлага Агенцията, подкрепа за бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на COVID-19.

На форума  присъстваха народният представител инж. Дилян Димитров, областният управител Росен Белчев, зам.-областният управител Десислава Димитрова, Даниела Накова – директор на Дирекция „ Регионална служба по заетост” – гр. Монтана, кметове и кметски наместници в община Георги Дамяново и представители на бизнеса в региона.

Г-жа Даниела Накова представи подробна  информация за услугите, които предлагат бюрата по труда, заедно с различните актуални възможности за финансово подпомагане на дейността на работодателите, засегнати от кризата, които ще бъдат  максимално улеснени в избора на точната мярка и точният подход за бързо възстановяване с подкрепата на държавата.

Проекта „Заетост за теб“ е насочен към оказване подкрепа при наемане на безработни лица, чрез осигуряване на субсидия за заетост. В него могат да се включат работодатели от всички сектори на икономиката, като се изключват лица с аквакултури и селско стопанство. Финансовата помощ е за срок до 3 месеца, поясни г-жа Накова.

Работодателите могат да подават заявките си само по електронен път, чрез сайта на Агенцията по заетостта от 1 юли до изчерпване на предвидения финансов ресурс. Втората мярка, която се включва в пакета заетост по три е насочена към изплащане на компенсации за запазване на заетостта на работници и служители. В него могат да се включат работодатели, които са предприятия или самоосигуряващи се лица и осигуряват икономическата си дейност в сферата на транспорта и туризма и в следствие на пандемията от Covid-19 имат намаляване на приходите от продажби с не по- малко от 20 на 100 през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението по проекта. В последната мярка, която регламентира нов дизайн на мярката 60/40, работодателите могат да продължат да получават финансова подкрепа за работници и служители наето по трудови договори преди въвеждане на извънредното положение в размер на 60 % от осигурителния доход за месец май, както да кандидатстват след 1 юли за получаване на финансова подкрепа. Средствата ще се предоставят за период до 3 месеца от 1 юли до 30 септември, като ангажимент на работодателя е да запази заетостта на работниците и служителите за същия период“.

About Администратор

Вашият коментар