БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО БЯХА ОБУЧЕНИ ПО ПРОЕКТ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ КНСБ

Общо 15 безработни лица от община Георги Дамяново бяха обучени по проект на КНСБ „Нови умения и компетентности за зелена и екологична България“ .
Курсистите се обучаваха в професия „Еколог“, със специалност „Екология и опазване на околната среда“. Обученията бяха с продължителност 300 часа или 40 работни дни. Обучаемите положиха изпити по теория и практика. Успешно завършилите получиха своите Удостоверения за професионална квалификация.
Проектът на КНСБ „Нови умения и компетентности за зелена и екологична България“ обучи 70 безработни лица в общо четири общини на територията на област Монтана – Георги Дамяново, Берковица, Якимово и Медковец.
Основната цел на проекта на КНСБ е подобряване на достъпа до пазара на труда на безработни лица от рисковите групи, както и повишаване на пригодността и адаптивността им за последваща заетост.

About Администратор

Вашият коментар