Екология

Районът на община Георги Дамяново е признат за един от най-чистите в екологично отношение в страната. Чистотата в населените места се осигурява чрез организирано сметосъбиране. Събирането на битовите отпадъци се […]

Туризъм

Бъдещето на Лопушанското поречие е в развитието на вътрешния и на международния туризъм. Гаранция за това са природните дадености, икономически възможности и екологичнo чистата природа в района. На територията на […]