с. Георги Дамяново

ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, Площ – 1,502 дка

Площ – 1,502 дка в едно с построена в него сграда: Двуетажна масивна стоманобетонна сграда – 452 кв.мПредназначение:Сграда за култура и изкуство(бившия Младежки дом). Построена през 1981 година;Адрес на имота: […]