ПРОТОКОЛ ОТ 18.02.2022 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № 26/29.01.2021 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО И ЧЛ.37М, АЛ.1, АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ЗА СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ. 37И, АЛ. 4 ПО СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

НАЧАЛО

ЗАПОЧВА АСФАЛТИРАНЕТО НА 19 УЛИЦИ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

На 04.03.2022г. в заседателната зала на Община Георги Дамяново бяха съставени протоколи за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура – […]

НАЧАЛО

ПРИВЕТСТВИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПО СЛУЧАЙ НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – 3-ТИ МАРТ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,За мен e чест да Ви поздравя по повод 3 март – Националния празник на Република България!Денят на Освобождението е безспорно доказателство, че са живи […]

НАЧАЛО

УЧЕНИЦИ ОТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ЗАРАДВАХА КМЕТА И АДМИНИСТРАЦИЯТА С МАРТЕНИЦИ

Ученици от Основно училище „Отец Паисий” в Георги Дамяново, задно с училищния възпитател Беатрис Йорданова и секретаря на читалището Миляна Каменова, гостуваха в Общинска администрация по повод Баба Марта. Те […]