ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО СТАРТИРА ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19”

Община Георги Дамяново кандидатства и бе одобрена за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или […]