ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ 2023г.

Удостоверение №13

На основание чл. 21, ал1, т.22 от ЗМСМА и чл. 25, ал.2 и чл. 33 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличия и почетните звания на Община Георги Дамяново и Решение №208/29.07.2021 г. на ОбС – Георги Дамяново

Удостоява с „Почетния знак на Община Георги Дамяново” – д-р Чавдар Еленков за цялостен и дългогодишен принос в областта на медицината и грижите за здравето на населението в община Георги Дамяново, и във връзка с празника на Община Георги Дамяново – 22 септември.

Удостоверение №14

На основание чл. 21, ал1, т.22 от ЗМСМА и чл. 25, ал.2 и чл. 33 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличия и почетните звания на Община Георги Дамяново и Решение №208/29.07.2021 г. на ОбС – Георги Дамяново

Удостоява с „Почетния знак на Община Георги Дамяново” д-р Пенка Петкова за цялостен и дългогодишен принос в областта на медицината и грижите за здравето на населението в община Георги Дамяново, и във връзка с празника на Община Георги Дамяново – 22 септември.

Удостоверение №15

На основание чл. 21, ал1, т.22 от ЗМСМА и чл. 25, ал.2 и чл. 33 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличия и почетните звания на Община Георги Дамяново и Решение №208/29.07.2021 г. на ОбС – Георги Дамяново

Удостоява с „Почетния знак на Община Георги Дамяново” Елена Велкова за цялостен и дългогодишен принос в областта на образованието в община Георги Дамяново, и във връзка с празника на Община Георги Дамяново – 22 септември.