ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 11 ЮЛИ

ОНЛАЙН СИМУЛАТОР ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

Централна Избирателна Комисия

ЕКИП за организационно-техническа подготовка на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г. в община Георги Дамяново

АДРЕС: Община Георги Дамяново, ул. „Единадесета“ № 2

Е-mail за оперативна комуникация: gd3470@mail.bg

Технически екипИме и фамилияДлъжностТелефонE-mail
РъководителИван Пешунов  Секретар ОбА Георги Дамяново0884542570ipeshunov_gdm@abv.bg
Заместник-ръководителинж. Бойко Благоев Директор на Дирекция „ОКТСДОСТСУ“0885676076bblagoev_gdm@abv.bg
Член Зорница Димитрова-ГеоргиеваЮрисконсулт0896333365zgeorgieva_gdm@abv.bg
Член Милена ФидановаГл. експерт „Общинска собственост и транспорт“ 0884542571mfidanova_gdm@abv.bg
Член Пламен ИлиевГл. специалист „ТСУ“0884542568pliev_gdm@abv.bg
Член Анжелина ДиловаСт. експерт „Екология“0884542591adilova_gdm@abv.bg
Член Лорета ЦеноваМл. експерт „Връзки с обществеността, култура и туризъм“0878626717ltsenova_gdm@abv.bg