ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, Площ – 1, 217 дка

Площ – 1, 217 дка и е отреден за Обществено застрояване.
В УПИ-то има три сгради:

  1. Масивна двуетажна жилищна сграда – еднофамилна със ЗП 89 кв.м.
  2. Масивна двуетажна жилищна сграда – еднофамилна със ЗП 22 кв.м.
  3. Едноетажна масивна сграда за битови услуги със ЗП 7кв. м.
    Адрес на имота: с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, ЕКАТТЕ 15299
    За повече информация – тел: 09551 – 2220/108

About Администратор