ЗАМЕСТНИК – КМЕТ

Радослав Георгиев Найденов

Роден на 15.02.1974 г. в гр. Берковица. Притежава бакалавърска степен, специалност „Счетоводство и контрол” от Стопанска  академия „Димитър А. Ценов” Свищов. През 2001 г. защитава  магистратура по „Финанси” в СА Свищов.

От 2000 г. до 2001 г. е банков служител в ОББ – клон Берковица. В периода 2002 г. – 2011 г. е счетоводител и началник склад в „ХИЛ” АД – гр. Берковица. От края на 2011 г. до края на 2019 г. е заместник-кмет на Община Берковица.

Женен,  с едно дете.

За контакти:

3470 с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета” №2

Тел:  09551/2220

e-mail: gd3470@mail.bg