ЗАМЕСТНИК – КМЕТ

Емил Любомиров Иванов

Роден на 18.11.1970 г. в гр. Монтана. Има специалност по „електрообзавеждане на промишлени предприятия“ и допълнителна квалификация по „електронни системи ниско напрежение“.

Иванов идва от частния туристически сектор. Общински съветник в Общински съвет Георги Дамяново в мандат 2011-2015.

Основни дейности и отговорности: Емил Иванов поема ресорите туризъм, обществен ред и сигурност, транспорт и др. Подпомага Кмета на Общината при изпълнение на основните му задачи да ръководи и координира дейността на общината.

Женен, с две деца.

За контакти:

3470 с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета” №2

Тел: 09551/2220

e-mail: gd3470@mail.bg

Пламка Илиева Бобойчева

Родена на 21.06.1969 г. в гр. Монтана. Бакалавър по „ Международен бизнес мениджмънт“ и магистър по „ Европейска администрация и управление на проекти“ от ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна.
През последните няколко години Бобойчева се занимава със счетоводна дейност. Била е общински съветник в два последователни мандата – 2015-2019 и 2019-2023 в Общински съвет Георги Дамяново.
Основни дейности и отговорности: Пламка Бобойчева поема ресорите , култура, образование, социални дейности и др. Подпомага Кмета на Общината при изпълнение на основните му задачи да ръководи и координира дейността на общината.
Омъжена, с едно дете.

За контакти:

3470 с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета” №2

Тел: 09551/2220

e-mail: gd3470@mail.bg