Образование

В сферата на образованието функционират 8 учебно-възпитателни заведения с над 337 ученици. Мрежата на територията на общината е следната: има 1 начално училище, 1 прогимназия, 1 основно училище, 1 средно –  Професионална Гимназия по селско стопанство и един Дом за деца лишени от родителски грижи. Съществуват и 4 целодневни детски градини.

Всички училища са снабдени с компютри и Интернет връзка.

Наименование Населено място Телефон
ОУ „Отец Паисий“ с. Георги Дамяново 09551/ 2288; 2414
Професионална гимназия по селско стопанство „Марко Марков“ с. Георги Дамяново 09551/ 2311; 2312
ДГ „Детелина“ с. Георги Дамяново 09551/ 2241