Култура

На територията на община Георги Дамяново има осем регистрирани читалища. Основната дейност на читалищата е свързана с библиотечна дейност и художествена самодейност.

  1. Народно читалище “Трудолюбие” с. Георги Дамяново, създадено 1899г.
  2. Народно читалище  “Цеко Тодоров” с. Гаврил Геново, създадено 1899г.
  3. Народно читалище ”Просвета” с. Камена Рикса
  4. Народно читалище “Климент Охридски” с. Копиловци
  5. Народно читалище “Пробуда” с. Говежда, създадено 1927г.
  6. Народно читалище “Напредък” с. Дълги Дел, създадено 1929г.
  7. Народно читалище “23-ти Септември” с. Дива Слатина
  8. Народно читалище “Христо Ботев” с. Меляне

От голямо значение за местната култура и традиции са действащите фолклорни и самодейни състави: три певчески групи в селата Гаврил Геново, Дълги Дел и Копиловци, група за обреден фолклор в с.Дълги Дел, един детски танцов състав в с.Копиловци, група за буфонада в с.Дълги Дел, две групи стари градски песни – с.Дълги Дел и Георги Дамяново, три фолклорни танцови състава- две от които в с.Говежда /детски и младежки/ и един в с.Копиловци. Театралното изкуство в общината се поддържа с помощта на колоритен театрален състав в с. Копиловци.