Община и Кметства – контакти

Общинска Администрация

Обл. Монтана, общ. Георги Дамяново, 3470 с. Георги Дамяново, ул.”Единадесета” №2

Телефон: (+359)9551 2220

Факс: (+359) 9551 2340

E-mail: gd3470@mail.bg

Общински кмет – Нина Пламенова Петкова: (+359) 9551 2220

КМЕТСТВА:

с. Копиловци /Диан Иванов/Кметkopilovci_gdm@abv.bg0884542618
с. Главановци /Цветанка Маркова/Кметски наместникglavanovci_gdm@abv.bg0884542602
с. Дълги Дел /Мирослав Митов/Кметdalgidel_gdm@abv.bg0888397229
с. Дива Слатина /Анета Петрова/Кметски наместникdivaslatina_gdm@abv.bg0884542604
с. Говежда /Младен Георгиев/Кметgovejda_gdm@abv.bg0884542603
с. Еловица /Йорданка Младенова/Кметски наместникelovica_gdm@abv.bg0884542595
с. Меляне /Ботьо Петков/Кметmelqne_gdm@abv.bg0884542607
с. Гаврил Геново /Филип Филипов/Кметgavrilgenovo_gdm@abv.bg0884542608
с. Видлица /Данушка Каменова/Кметски наместникvidlica_gdm@abv.bg0884542610
с. Чемиш /Иван Генов/Кметски наместникchemish_gdm@abv.bg0884542611
с. Каменна Рикса /Иво Бойчев/Кметски наместникkamennariksa_gdm@abv.bg0884542612
с. ПомеждинКметски наместникpomejdin_gdm@abv.bg0888724240