ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Финансови отчети 2024г.

Месечни отчети:

Финансови отчети 2023г.

Месечни отчети:

Тримесечни отчети:

–––––––––––––––––––––––––––

Финансови отчети 2022:

Месечни отчети:

Тримесечни отчети:

–––––––––––––––––––––––-

БЮДЖЕТ 2020 и Решение на ОбС

Финансови отчети 2020:

Месечни отчети:

м.01,2020г

м.02.2020г.

м.03.2020г

м.04.2020г

м.05.2020г

Тримесечни отчети:

I-во тримесечие 2020

–––––––––––––––––––––––

Финансови отчети 2021:

Месечни отчети:

Тримесечни отчети:

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ, ФОНДОВЕ И КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА.