Контакти

Общинска Администрация
Обл. Монтана, общ. Георги Дамяново, 3470 с. Георги Дамяново, ул.”Единадесета” №2
Телефон: (+359)9551 2220 Факс: (+359)9551 2340
Общински кмет – Нина Петкова: (+359)9551 2220

Секретар – Иван Пешунов