с. Говежда

ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, Площ – 1, 420 дка

Площ – 1, 420 дка ведно с построените в него сгради: Масивна триетажна сграда – 320 кв.м.застроена площПредназначение: Комплексно обществено обслужване ( старата поща ) Селскостопанска сграда – 61 кв.м. […]