За Общината

Община Георги Дамяново се простира от връх Копрен в Западна Стара планина до Широка планина /Предбалкана/ на север, заграждащи плодородната долина на р.Огоста. Територията обхваща 298 кв.км. с 13 населени места с […]

Население

Към м. януари 2012 г. населението на община Георги Дамяново наброява 2 553 души. Всеобщата тенденция на намаляване на населението е валидна и за общината. Средногодишният темп на намаление на населението […]

Екология

Районът на община Георги Дамяново е признат за един от най-чистите в екологично отношение в страната. Чистотата в населените места се осигурява чрез организирано сметосъбиране. Събирането на битовите отпадъци се […]

Туризъм

Бъдещето на Лопушанското поречие е в развитието на вътрешния и на международния туризъм. Гаранция за това са природните дадености, икономически възможности и екологичнo чистата природа в района. На територията на […]