Финансови отчети

Финансови отчети 2020г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност

12.02.2019 Бюджет 2019

Обява за публично обсъждане на Проект за бюджет на община Георги Дамяново за 2019 година


Счетоводна политика

Финансови отчети 2019:

Месечни отчети:м.01.2019г  м.02.2019г  м.03.2019г  м.04.2019г   м.05.2019г    м.06.2019г

м.07.2019г   м.08.2019г  м.09.2019г м.10.2019г м.11.2019г м.12.2019г

Тримесечни отчети: I тримесечие-2019   II тримесечие-2019   III тримесечие-2019 IV тримесечие 2019

BALANCE-2019-I-6206

BALANCE-2019-II-6206

BALANCE-2019-III-6206

Решение на ОбС 368

BALANCE-2019-IV-6206


ПГСС “ М.Марков “ – с. Георги Дамяново

БЮДЖЕТ_2020

B1_2020_Mnt_Mun_ЯНУАРИ B1_2020_Mnt_Mun_ФЕВРУАРИ B1_2020_Mnt_Mun_МАРТ B1_2020_Mnt_Mun_АПРИЛ

B1_2019_Mnt_Mun – м.Януари   B1_2019_Mnt_Mun- м.Февруари   B1_2019_Mnt_Mun- м.Март   B1_2019_Mnt_Mun- м. Април   B1_2019_Mnt_Mun- м. Май   B1_2019_Mnt_Mun- м. Юни  B1_2019_Mnt_Mun- м. Юли B1_2019_Mnt_Mun- м. Август   B1_2019_Mnt_Mun- м. Септември   B1_2019_Mnt_Mun- м. Октомври   B1_2019_Mnt_Mun- м. Ноември

ПГСС разпределение на бюджета 2019 г.-Общежитие

ПГСС разпределение на бюджета 2019 г.-училище


Основно училище“Отец Паисий“с. Георги Даямново:

Проектобюджет 2020

Отчет 01-2020

Отчет 02-2020

Отчет 03-2020

Отчет 04-2020

проектобюджет 2019

B1_2019_ m.01,2019 B1_2019_ m.02,2019 B1_2019_ m.03,2019 B1_2019_ m.04,2019 B1_2019_ m.05,2019 B1_2019_ m.06,2019 B1_2019_ m.07,2019 B1_2019_ m.08.2019 B1_2019_ m.09.2019 – IB1_2019_Mnt_Mun_KSF- ОУОтец Паисий м.Август   B1_2019_ m.10.2019 –IB1_2019_Mnt_Mun_KSF- ОУОтец Паисий м.10 B1_2019_ m.11.2019


Финансови отчети 2018:

Месечни отчети: м.01.2018 м.02.2018 м.03.2018 м.04.2018 м.05.2018 м.06.2018 м.07.2018 м.08.2018 м.09.2018м. 10.2018 м.11.2018 м.12.2018

Тримесечни отчети: I тримесечие 2018г II тримесечие 2018г III тримесечие 2018г  Отчети IV тримесечие 2018г

Бюджет 2018

Баланс 2018: BALANCE-2018-I-6206 BALANCE-2018-II-6206 BALANCE-2018-III-6206   BALANCE-2018-IV-6206

Финансови отчети 2017

Финансови отчети 2016