УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЕКОТЕРРА ЕООД, ОТНОСНО „СЪЗДАВАНЕ НА ЯБЪЛКОВИ НАСАЖДЕНИЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ГАГАНИЦА, ОБЩ. БЕРКОВИЦА И НА С. ГАВРИЛ ГЕНОВО, ОБЩ. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ПРОЕКТИРАНЕ И ЕЗПЪЛНЕНИЕ НА СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯТА, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЗАКУПУВАНЕ НА СЕЛСНОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР“

About Администратор