УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ОТНОСНО „ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ Р. ПОМЕЖДИНСКА РЕКА В РАЙОНА НА С. ПОМЕЖДИН, ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ, ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ РИОСВ, ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗОНИТЕ НА ВОДОИЗТОЧНИКА”

About Администратор

Вашият коментар