С РЕШЕНИЕ № 147-МИ ОТ 11.11. 2020 Г. ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ОИК) В ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ОТСТРАНЯВА ПРАВОМОЩИЯТА НА

общинския съветник Георги Руменов Маринов от листата на местна коалиция „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ (НОВА АЛТЕРНАТИВА). Причината за отстраняването му е отсъствия по неуважителни причини в три поредни заседания на ОбС.

Сигналът до ОИК е подаден от  председателя на Общинския съвет – Георги Дамяново с уведомително писмо с вх. № 232/30.10.2020 г. заради това, че Георги  Руменов Маринов от листата на местна коалиция „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“(НОВА АЛТЕРНАТИВА) не се е явил на три поредни заседания на  ОДС без да е уведомил писмено за неучастието си по уважителни причини, съгл. чл. 59, ал. 1 т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Георги Дамяново, мандат 2019-2023 година, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. Поредните заседания, на които общинският съветник Георги Руменов Маринов не е присъствал са проведени съответно на дати 21.09.2020 г., 07.10.2020 г. и 21.10.2020 г. Със същото решение на ОИК – Георги Дамяново мястото се заема от Галин Христов Петков, издигнат от  листата на местна коалиция „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ (НОВА АЛТЕРНАТИВА) в изборите за общински съветници и кметове, произведени на 27.10.2019 г.

About Администратор

Вашият коментар