С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПРИЕ БЮДЖЕТ-2020 НА ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

На редовно заседание на ОбС Георги Дамяново кметът Нина Петкова представи бюджета на общината за 2020 г, който бе приет единодушно от местния парламент.
Бюджетът е в размер на 6 685 779 милиона лева. Данъците и такса „смет” няма да бъдат увеличени. Държавната субсидия е 2 712 247 милиона лева. В сравнение с миналата година бюджетът на община Георги Дамяново е нараснал с 2 523 926 милиона лева, от приходен остатък от капиталови разходи по ПМС, каза кметът Петкова.
Сред основните приоритети са обновяване и развитие на инфраструктурата; социални дейности; грижа за хората и др. Разходите за местни дейности възлизат на 3 972 220 милиона лева. За издръжка на детската градина са заделени 25 285 лв. и 134 190 лв за социалния патронаж. Общината е предвидила 5 300 лв за социално подпомагане на крайнонуждащи се и 8 200 лв за спорт.
35 000 лв ще бъдат събрани от данък върху недвижими имоти, 40 000 лв от данък на МПС и 30 000 от имуществени данъци.

About Администратор

Вашият коментар