СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ОРГАНИЗИРА МКБППМН КЪМ ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, съвместно с ръководството на ОУ „Отец Паисий“ организира състезание по Безопасност на движението по пътищата, което се проведе в три кръга. Участваха ученици, разделени в две възрастови групи с по два отбора във всяка група. Състезателите решаваха тестове по безопасност на движението. Специално сформирана комисия класира на първо място отбор А във възрастова група – V – VӀӀ клас и съответно на второ място отбор Б.
Във възрастова група – Ӏ –ӀV клас отбор А сглоби пъзели с пътни знаци по БДП за 10 минути и се класира на първо място. Отбор Б се справиха със задачата за 13 минути и зае второ място.
В управлението на велосипед отбор А зае първото място след като допусна по- малко наказателни точки.
Състезанието бе наблюдавано от зам. кмета на общината Пламка Бобойчева, секретаря на МКБППМН Нели Иванова и учители от основното училище.

About Администратор

Вашият коментар