СЪОБЩЕНИЕ НА НАП

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с въведения в страната режим на извънредно положение, вкл. ограниченията свързани с придвижване между отделни населени места, от Национална агенция за приходите /НАП/ осигуряват възможност на задължените лица за подаване на документи, свързани с актуализиране на здравноосигурителен статус, чрез посредничеството на съответните общински администрации и/или кметства.

Лицата с прекъснати здравноосигурителни права ще могат да подават Декларация /образец №7/ „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“ и други документи, необходими за актуализиране на здравноосигурителния статус чрез съдействието на общинската администрация и кметствата, като общинските и кметски експертите не се ангажират с даване на разяснения, предоставяне на допълнителна информация за размера на задължения за здравноосигурителни вноски, както и анализ на представените документи.

В случай на необходимост, такава информация може да бъде получена от служители на Национална агенция за приходите, чрез обаждане в офис на НАП или на телефона за информация на НАП – 0700 18 700 /на цената на един градски разговор, за стационарни телефони и по стандартната тарифа на оператора, при обаждане от мобилен телефон/.

Ангажиментите, който ще възникнат за служителите на общинската администрация са:  установяване самоличността на лицето направило волеизявлението (чрез проверка на лична карта или друг официален документ за самоличност); сканиране на представените документи и изпращането им по електронна поща в офиса на НАП – Монтана. Електронните адреси и телефони за контакт с офисите на НАП са приложени към настоящото и публикувани на Интернет страницата на агенцията  – www.nap.bg.

След входиране и обработка на документите, служител на НАП ще върне информация за резултата от обработката им по електронната поща на общинската администрация или на конкретно лице (в зависимост от изразеното желание), за да може същата да бъде предоставена за сведение на лицето.

About Администратор

Вашият коментар