Съобщение на Дирекция „Бюро по труда” Монтана

Дирекция „Бюро по труда“ Монтана уведомява, че заявления за регистрация се подават чрез лицензиран пощенски оператор в бюрата по труда или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (с КЕП или ПИК на НОИ). За целта могат да се използват електронните форми за подаване на заявление, чрез:
a) Официалния сайт на АЗ;
b) Чрез новата електронна услуга на АЗ и ДА ЕУ „Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица“, достъпна на Единен портал за достъп до електронни административни услуги на ДА ЕУ, раздел „Социални дейности“/„Безработица и насърчаване на заетостта“, линкът към който е: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/885d29f8-9d68-4452-9c32-ad4b417a7f34
Подробна информация за услугата може да се получи от страницата на АЗ: https://www.az.government.bg/bg/news/view/nova-elektronna-usluga-za-registracija-na-tyrseshtite-rabota-lica-3422/
Заявленията се получават в ДБТ, която заявителят е избрал и посочил в заявлението си чрез ССЕВ в профила на избраната ДБТ.
c) По електронна поща на ел. адрес на ДБТ (само за периода на извънредно положение за лицата, които желаят да ползват посредническите услуги на ДБТ).

About Администратор

Вашият коментар