СЪОБЩЕНИЕ ДО ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ОТНОСНО ПРЕМАХВАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ОТ ТЯХ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ (ПРЕДИЗБОРНИ ПЛАКАТИ) ПО ПОВОД НА ВЕЧЕ ПРИКЛЮЧИЛИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Община Георги Дамяново напомня на участвалите политически субекти в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., че съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс, в срок до 7 дни след изборния ден партиите, коалициите от партии и инициативни комитети премахват поставените от тях агитационни материали (предизборни плакати) по повод на вече приключилите избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.
При неизпълнение на задължението по чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс на лицето, упълномощено да представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията в Община Георги Дамяново, се налага глоба от 1000 до 5000 лв. – чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс.

About Администратор

Вашият коментар